Eksperci pracujący nad wspólnym celem

Komitet naukowy Laurastar

Lab-L opiera się na doświadczeniu i referencjach komitetu naukowego Laurastar. Komitet ten jest prawdziwym filarem platformy w zakresie, w jakim ucieleśnia jego misję i wartości, gwarantując obiektywne i dokładne pod względem naukowym informacje. Komitetowi przewodniczy doktor rozpoznawalny w dziedzinie zdrowia prewencyjnego, Dr Christian Recchia – lekarz chorób wewnętrznych i przewodniczący Wydziału Prewencji Frankofońskiej Akademii Telemedycyny. Wspierany przez zespół naukowy złożony z zewnętrznych i wewnętrznych współpracowników, których zadaniem jest zatwierdzanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych związanych z higieną.
Lamarque Article 1
Doktor chorób wewnętrznych
Dyrektor oddziału profilaktyki akademii telemedycyny

Dr
Christian Recchia

Christian Recchia jest doktorem oraz głównym przedstawicielem Komisji ds. Zdrowia Publicznego w Instytucie Adicare Heart w Szpitalu Uniwersyteckim Pitié-Salpêtrière w Paryżu. Jest przewodniczącym Oddziału Profilaktyki Akademii Telemedycyny, która została powołana w ramach Akademii Medycyny w 2019 r. Christian Recchia był także wykładowcą strategii innowacji w zakresie żywności i zdrowia w Ecole Centrale de Paris i HEC.
Strategia i zdrowie
Doradca ds. innowacji

Benoit
Recchia

Benoit Recchia, wykwalifikowany w dziedzinie biotechnologii, pełni rolę konsultanta ds. strategii innowacji produktowych. Wspiera on branże, takie jak gastronomia, hotelarstwo, dystrybucja oraz wyposażenie gospodarstw domowych w ich rozwoju oraz strategii zmian. Specjalizuje się w innowacjach oraz rozwoju produktów dedykowanych poprawie stanu zdrowia.
Homepage article right image
Lamarque Article 1
Ekspert ds.
zrównoważonego dobrostanu

Valérie
Vuillemot

Od wizji do rzeczywistości, Valérie Vuillemot jest absolwentką ESCP Business School i obecnym dyrektorem Endeavour Development France, gdzie wspiera firmy w ich przechodzeniu do zrównoważonego rozwoju. Jako ekspert ds. innowacji, tworzy i pomaga implementować holistyczne strategie rozwoju. Posiada doświadczenie w zakresie zapobiegania chorobom w sektorze domowym oraz gastronomicznym. Jest zmotywowana by pomagać przyszłym pokoleniom w zmianach społecznych i środowiskowych.
Wiceprezes
Laurastar Group

Julie
Monney

Julie Monney jest wiceprezesem firmy Laurastar, obok swojego brata Michaela Monney. Zafascynowana innowacjami produktowymi oraz zarządzaniem marką, Julie wniosła do rodzinnego biznesu zupełnie świeżą, innowacyjną perspektywę. Ucieleśnia ona nowy kierunek strategiczny dla piękniejszego i zdrowszego życia. Laurastar korzysta z jej międzynarodowego doświadczenia, które zdobyła pracując dla tak dużych firm jak Unilever Cosmetics, Procter & Gamble, czy Landor Geneva. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie w Lozannie, posiada również tytuł licencjata administracji biznesowej, zdobyty na Uniwersytecie Webster w Genewie.
Homepage article right image
Lamarque Article 1
Wiceprezes
Laurastar Group

Michael
Monney

Michael Money jest również wiceprezesem, obok swojej siostry Julie Monney. Odpowiedzialny przede wszystkim za dział sprzedaży, umożliwił firmie rozszerzenie działalności poza granice Szwajcarii, rozwijając na arenie międzynarodowej poprzez otworzenie filii w Europie oraz dystrybucję do Azji i Ameryki. Wraz z zamiłowaniem do technologii cyfrowej oraz nowych źródeł rozwoju, Michael ma talent do innowacji, który przełożył na pozycję światowego lidera w dziedzinie wysokiej jakości systemów parowych. Michael ukończył studia magisterskie w zakresie zarządzania biznesem oraz IT w HEC Lozannie, a wcześniej pracował w dziale finansowym i konsultingu Ernst & Young.
Dyrektor ds. marketingu
i nauki Laurastar

Marie
Bourel

Marie Bourel jest globalnym dyrektorem ds. marketingu i nauki w firmie Laurastar. Z wykształceniem w naukach przyrodniczych oraz marketing, wprowadza racjonalny punkt widzenia dotyczący problemów związanych ze zdrowiem. Pracuje z niezależnymi laboratoriami, które na zlecenie Laurastar certyfikują właściwości higienicznej pary. Dba także o to, by materiały marketingowe oparte były o solidne podstawy naukowe i podkreślały technologiczny, ekskluzywny character marki.
Homepage article right image