Klub Laurastar

Regulamin Klubu

 1. Uczestnikiem Klubu może zostać każda osoba, która założy konto w sklepie internetowym https://www.laurastar.pl i przystąpi do Klubu rejestrując minimum jedno urządzenie stanowiące Jego własność, zwanego w dalszej treści „urządzeniem”.
 2. Do rejestracji w Klubie niezbędne jest podanie numeru seryjnego urządzenia. Numer seryjny urządzenia znajduje się na urządzeniu.
 3. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Uczestnik Klubu wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania zadań marketingowych i sprzedażowych przez firmę DLF sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące. Dane osobowe podlegają ochronie oraz możliwości zmian zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 883).
 5. Uczestnik Klubu:
  1. uzyskuje prawo do rabatu na zakup akcesoriów, części eksploatacyjnych i części serwisowych dostępnych w sklepie internetowym https://www.laurastar.pl
  2. otrzymuje informacje o najważniejszych nowościach,
  3. otrzymuje wiadomości i porady dotyczące produktów,
  4. posiada możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez firmę DLF sp. z o.o. konkursach z nagrodami.
 6. Poprzez przystąpienie do Klubu Laurastar Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.